Marchnad Nadolig ar-lein y Ffair Aeaf

Marchnad Nadolig ar-lein y Ffair Aeaf

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymuno â Business News Wales eto i greu platfform ar-lein gyda chefnogaeth HSBC UK i arddangos Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn rhithiol eleni!

Er bod cyfyngiadau Coronafeirws wedi atal Ffair 2020 rhag digwydd ar faes y sioe, mae’r Gymdeithas yn awyddus unwaith eto i ddathlu’r diwydiant amaethyddol a’i bwysigrwydd o ran cynhyrchu bwyd, ac i greu Marchnad Nadolig gywrain a fydd yn sicrhau y gellir dod o hyd i’r anrheg berffaith ar gyfer y Nadolig.

Bydd y Farchnad Nadolig ar-lein yn cynnwys cyfeirlyfr o holl stondinau masnach y llynedd er mwyn i’r aelodau a’r cyhoedd siopa ar-lein o’u hoff stondinau a darganfod yr anrhegion unigryw sydd ar gynnig fel arfer yn y Ffair Aeaf. Bydd y digwyddiad deuddydd arferol yn troi’n brofiad siopa ar-lein gwahanol i bob un arall, gyda stondinau’n agor am gyfnod o 6 wythnos, o ddechrau mis Tachwedd i sicrhau y bydd anrhegion a brynir yn cyrraedd mewn pryd at y Nadolig.

Nid yn unig y bydd y Ffair Aeaf rithiol yn cynnig llwyfan i’n stondinau masnach ymgysylltu ag ymwelwyr blynyddol niferus y Gymdeithas ond bydd yn rhoi cyfle arall hefyd i arddangos y diwydiant amaethyddol ac i addysgu’r cyhoedd ynglŷn ag amaethyddiaeth, cynnyrch Cymreig a’r amgylchedd. Trwy gynnig Marchnad Nadolig ar-lein byddwn yn annog cymuned y Sioe Frenhinol i siopa’n lleol a chefnogi busnesau lleol trwy brynu cynnyrch sydd wedi’i wneud a’i greu yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig.

Ychwanegodd Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, ‘Er nad all digwyddiadau a chyfarfodydd rhithiol fyth gymryd lle’r teimlad o fod yn bresennol mewn digwyddiad byw, rydym wedi ymrwymo i wneud popeth i gadw ein digwyddiadau yn fyw a chefnogi ein nifer fawr o arddangoswyr, masnachwyr a chefnogwyr ehangach. Fe wnaeth llwyddiant y Sioe Frenhinol rithiol ddangos beth ellir ei gyflawni ac rwyf yn siŵr y bydd yr ymwelwyr â’n Ffair Aeaf rithiol yn gallu cael blas o’n hawyrgylch Nadoligaidd unigryw a’r cynnyrch a’r anrhegion hynny a gynhyrchir yn lleol na ellwch chi bob amser ddod o hyd iddynt ar y stryd fawr.’ Rydym yn gobeithio gallu’ch croesawu’n ôl i faes y sioe cyn gynted ag y mae’r cyfyngiadau yn caniatáu.’

Rydym yn gobeithio’n fawr iawn y gwnewch chi ymuno â ni yn y paratoadau at Nadolig 2020.

Mi fydd Clwyd 2020 yn gwerthu nwyddau yn y Farchnad Nadolig.