Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019

Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019

Mae’r codi arian wedi cychwyn!

Mae’r digwyddiadau codi arian wedi cychwyn ar draws y sir. Mae pwyllgor ardal y Fflint wedi cynnal noson bingo, pysgod a sglodion a noson 60’au, 70’au a 80’au tra bu pwyllgor ardal Wrecsam a Llangollen yn cynnal noson rasio brogaod i ddechrau eu ymdrechion casglu arian nhw. Mi wnaeth pwyllgor ardal Sir Ddinbych a Conwy gynnal noson rasio ceffylau fel eu digwyddiad cyntaf hwy.