Llwyddiant Ffair Wledig Clwyd

Llwyddiant Ffair Wledig Clwyd

Daeth yr haul allan i groesawu pawb i Ffair Wledig Clwyd a gynhaliwyd yn Farchnad Rhuthun y penwythnos diwethaf.

Roedd cyffro mawr o amgylch y safle wrth i deuluoedd wneud eu ffordd o amgylch y stondinau bwyd a chrefftau, stondinau masnach ac ardal y blant.

Roedd yr hen dractorau a'r sioe gŵn yn atyniadau poblogaidd iawn gyda nifer o geisiadau a gwylwyr yn y ddau. Roedd y ffair fwyd hefyd yn ardal boblogaidd gyda arddangosfeydd bob awr a'r sesiynau blasu yn cael eu mwynhau gan ymwelwyr o bob oed.

Roedd gwylwyr wrth eu boddau yn gwylio Edward Parks yn cerfio darn o bren i mewn i ben tarw yn ystod y dydd ac roedd yr alpacas hefyd yn boblogaidd iawn.

Roedd y Cneifio Cyflwym yn berffaith i orffen prynhawn gwych gyda'r holl gyffro disgwyliedig yn y rownd derfynol.

Dywed Gwyn Edwards, Cadeirydd y rhanbarth " Wel am benwythnos! Roedd hi'n wych gweld pawb yn mwynhau eu hunain yn y ffair wledig a Marchnad Rhuthun yn edrych yn arbennig gyda'r stondinau a'r masnach wedi'u gosod. Diolch i'n holl noddwyr a chefnogwyr am wneud Ffair Gwledig Clwyd yn benwythnos gwych "

Dywed Barry Tonks, Cogydd o Lundain fy’n gwneud arddangosfa goginio "Roedd hi'n fraint mawr i mi fynychu penwythnos Clwyd 2020 yn Rhuthun y penwythnos yma. Roedd y lletygarwch mor gynnes a phawb mor gyfeillgar. Mwynheis gwrdd â'r ffermwyr Harry (, Daphney, Gwyn, Martin a phawb arall. Roedd yn wych clywed y côr yn canu, gweld y cneifwyr a'r holl weithgareddau eraill ddydd Sadwrn a chael cipolwg manwl ar fywyd gwledig. Dwi wedi bod yn defnyddio cig oen Cymreig ers 17 mlynedd ac dwi’n credu mai ef yw’r gorau. "