Nwyddau Clwyd 2020

Mae gennym amrywiaeth o nwyddau Clwyd 2020 i chi wisgo i hyrwyddo Clwyd fel y Sir Nawdd.Mae ein nwyddau yn cynnwys y canlynol:

Dillad Plant (i fyny at oedran 12/13)

Crys polo (Pinc neu Leim) £8 (pris blaenorol £12)

Hwdi (Pinc neu Nefi) £12 (pris blaenorol £15)

Dillad Oedolion

Crys Polo (Pinc, Nefi, Llwyd, Piws) (ar gael mewn Unisex a Ffit Merched) £10 (pris blaenorol £15)

Top Rygbi (Teejac) £20 ( pris blaenorol £30)

Hwdi (Pinc, Llwyd neu Nefi) £20 (pris blaenorol £25)

Gillet (Nefi) £20 (pris blaenorol £25)

Tei £12 (pris blaenorol £15)

Eitemau eraill

Spectol Haul £1.50 (pris blaenorol £3)

Ffedog £10 (pris blaenorol £12.50)

Bag Siopa ( 2 am £6 ( pris blaenorol £5)

Bathodynnau £1.50 (pris blaenorol £3)

Cwrw Clwyd (2 x pecyn anrheg 4 potel) £10 (pris blaenorol £20)

Cysylltwch i roi eich archeb i mewn.