Brethyn Clwyd

Brethyn Clwyd - syniad cydweithredol rhwng Llywydd Clwyd 2020 a Patrick Joseph.


Roeddem am nodi Clwyd fel Sir nawdd CAFC yn 2020.

Dechreuodd y prosiect gyda’r syniad o gael print tirlun o Ddyffryn Clwyd.

Cawsom y syniad i greu dilledyn oedd wedi gael ei wneud yng Nghymru. Edrychon ni ar y gillet glasurol, eiconig a hoffus a phenderfynnu y byddai’n berffaith ar gyfer datblygiad ein print.

Dechreuwyd drwy ail-weithio’r cynllun traddodiadol gyda'r bwriad o anadlu bywyd newydd i'r clasur hwn drwy ailfeddwl pob agwedd gan gynnwys y cydweddu, y siâp a phob manylyn bach. Ar y pwynt hwn aeth Patrick drwy’i restr hir o gyflenwyr. Penderfynwyd ddefnyddio botymau cyrn a dewis cotwm cilecia traddodiadol iawn i fod yn leinin y dilledyn.

Bydd tri rhifyn o Frethyn Clwyd.

Mae’r rhifyn cyntaf yn cael ei wneud o groen gwadd (moleskin) sy'n dod mewn tri lliw; Deep Claret, Forrest Green a Gunmetel Navy. Mae gan bob lliw ei leinin cyferbyniol ei hun.

Bydd yr ail rifyn ar gael i ddechrau mewn dau liw; Indigo a Soft Tan ac wedi eu gwneud o gotwm organig wedi'i lacio â llaw. Daw'r ffabrig drwy gyflenwr Patrick ym Machynlleth, ac mae'n bartneriaeth rhyngddynt â Melin ardystiedig GOTS yn Kerela, De India. Bydd y gwisgoedd hyn yn cael eu leinio mewn print digidol cotwm.

Mae’r trydydd rhifyn wrthi'n cael ei ddatblygu. Dyma fydd y dilledyn cyntaf i gael ei leinio ym mhrint digidol Brethyn Clwyd. Bydd sawl opsiwn ar gyfer y ffabrig allanol, o'r smart i'r dillad bob dydd.

Bydd Brethyn Clwyd ar gael i’w brynnu mewn digwyddiadau CAFC a Clwyd 2020.