Clwyd 2020

Clwyd2020- Sir Nawdd CAFCMae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC) wedi chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad amaethyddiaeth a’r economi wledig yng Nghymru ers ei sefydlu ym 1904. Erbyn heddiw, mae ei gwaith yn cynnig cefnogaeth i fusnesau a sefydliadau addysg mewn cymunedau gwledig, yn ogystal a threfnu a llwyfanu digwyddiadau poblogaidd y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Fawr yr Haf, a’r Ffair Aeaf.

Bob blwyddyn mae gan Sioe Frenhinol Cymru wahanol Sir Groesawu neu Sir Nawdd. Yn eu blwyddyn benodedig mae’r Sir Nawdd yn penodi’r Llywydd a’r Llysgenhades ar gyfer y sioe ac yn cymryd rhan yn y digwyddiadau lawer yn ystod y tair sioe yn ystod y flwyddyn. Dros gwrs eu blwyddyn mae pob sir nawdd yn cymryd cyfrifoldeb arbennig hefyd am godi arian, gan drefnu amryw o ddigwyddiadau, mawr a bach yn eu blynyddoedd penodedig er mwyn codi arian i gefnogi datblygiad Llanelwedd ac i hyrwyddo’r Gymdeithas, ei gwaith a’n holl sioeau/ddigwyddiadau.

Clwyd fydd y Sir Nawdd yn 2020, ac fe gafodd y Llywydd a’r Llysgennad eu ethol ym mis Rhagfyr. Y Llywydd fydd Harry Fetherstonhaugh a Lowri Lloyd Williams fydd y Llysgennad. Mae gan Clwyd Bwyllgor Ymgynghorol, sy'n cael ei gadeirio gan Richard Tomlinson a'r Ysgrifennydd Sirol yw Ruth Davies. Mae gennym hefyd bwyllgorau ardal y gall pobl fod yn rhan ohonynt- cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o fanylion am y pwyllgor sy'n eich ardal chi.